هزینه ترانسفر از مناطق 22 گانه تهران و بالعکس
 •          
 •          
 • |    فرودگاه امام خمینی (ره)     550000     ریال
 • |    فرودگاه مهر آباد     350000     ریال
 • |    ترمینال جنوب     250000     ریال
 • |    پیست اسکی آبعلی     600000     ریال
 • |    پیست اسکی دیزین     1200000     ریال
 • |    پیست اسکی شمشک و دربند سر     550000     ریال
 • |    لواسان     450000     ریال
 • |    ترمینال غرب     250000     ریال
 • |    راه آهن تهران     250000     ریال
 • |    ترمینال بیهقی     200000     ریال
 • |    ترمینال شرق     250000     ریال
 • |    توچال     250000     ریال
 • |    دربند     270000     ریال
 • |    درکه     270000     ریال
 • |    دارآباد     250000     ریال
 •          
هزینه ترانسفر از مناطق 22 گانه تهران و بالعکس
 • تهران
  فرودگاه امام خمینی (ره)
  550000
  ریال
 • تهران
  فرودگاه مهر آباد
  350000
  ریال
 • تهران
  ترمینال جنوب
  250000
  ریال
 • تهران
  پیست اسکی آبعلی
  600000
  ریال
 • تهران
  پیست اسکی دیزین
  1200000
  ریال
 • تهران
  پیست اسکی شمشک و دربند سر
  550000
  ریال
 • تهران
  لواسان
  450000
  ریال
 • تهران
  ترمینال غرب
  250000
  ریال
 • تهران
  راه آهن تهران
  250000
  ریال
 • تهران
  ترمینال بیهقی
  200000
  ریال
 • تهران
  ترمینال شرق
  250000
  ریال
 • تهران
  توچال
  250000
  ریال
 • تهران
  دربند
  270000
  ریال
 • تهران
  درکه
  270000
  ریال
 • تهران
  دارآباد
  250000
  ریال
برترین موسسات و آژانس های عضو
 • سفیرگشت امید
  تلفن ثابت
  02133072700
 • Iships Management LLC
  تلفن ثابت
  02175031000